Ten blok internetowy jest miejscem gromadzenia przejawów mojej twórczości, które nie znajdują ujścia gdzie indziej. To tu ukazują się twory odrzucone, niedokończone czy zastąpione innymi wersjami, bądź w trakcie realizacji, wraz z dokumentacją procesu ich powstawania. Ze względu na nieskrępowany charakter tego bloku nigdy nie planowałem przestrzegać chronologii czasowej czy tematycznej, a co za tym idzie przywołuje tu również przeszłe działania bądź wytrącone z jakiegokolwiek kontekstu, czym nie należy się zrażać.
Zapraszam!

ARTYSTYCZNY I KULTUROWY ASPEKT GIER KOMPUTEROWYCH

W ramach prowadzonych tu zapisków przypominam prelekcję którą poprowadziłem 13 ?grudnia ?2015 na festiwalu gier komputerowych. Temat tego wykładu uznałem za zgrabne wprowadzenie do zagadnień mojej pasji, która przekłada się na moją twórczość artystyczną i działalność naukową. Część dokumentacji prac komentujących fenomen gier komputerowych prezentuję w zakładce imersja a i tu pojawiać się mają wpisy w tym temacie.

ludzik z kamieniaOto próbna ilustracja niezrealizowanego projektu. Jest to projekt zilustrowania interpretacji kaszubskich legend. Plan projektu to realizacja publikacji opartej na ilustracjach do których ma być implementowany tekst w języku kaszubskim. Oprócz wydania drukowanego zakładałem również pracę nad animacją oraz interaktywną aplikacją. Opowieść to legenda ziemi kaszubskiej. Zdecydowałem ją opowiedzieć, tą właśnie ziemią. Inscenizacja tła rozgrywających się historii to omszałe pnie i kamienie, a reprezentacje bohaterów to kamyki i korzenie. Aspekt inscenizacji również kształtuje narrację, gdzie z charakteru prezentowanych obiektów wynikają treści fabularne, na przykład twardości kamiennych ludzików. Zamysł jest taki aby może sprowokować czytelnika do zwrócenia uwagi na drobne elementy ziemi której legenda dotyczy, na te pospolite elementy, acz tworzące wzniosłą opowieść. Zakładam też aspekt globalny projektu. bo nawet kiedy jest on realizowany na ziemi kaszubskiej to omszałe pnie i kamienie bywają wszędzie, a co za tym idzie morały opowieści można odnieść do kultur innych regionów.

astronauta konceptPobudką powstania tego materiału było zwrócenie uwagi na powagę poczynań mojego syna, a sam film ma oddać, to czym mogą być wyobrażenia rodzica. Od strony technicznej, ideą realizacji jest robienie tego, co mogę, tym co posiadam, tam gdzie jestem. Trzech programów użyłem do poskładania całości. Blender posłużył do stworzenia trzonu, Adobe Premiere Elements do montażu, przy czym dźwięk obrabiałem i składałem programem Soundbooth. Nagrania to odgłosy akcesoriów gospodarstwa domowego. Projekt ten jest jednym z poligonów mojej nauki programu Blender. W obecnym stanie jest on w fazie realizacji, stąd koncept w tytule. W planie mam rozbudowę modelu rakiety, oraz wprowadzenie dymu i płomieni silników.

Auto przebudzenie

Ponieważ odnoszę wrażenie, iż snycerstwo może być obarczone stereotypem dziedziny archaicznej, kojarzonej ze sztuką ludową, pomyślałem, jak by spróbować, ten aspekt odmitologizować. Rozważam nową współczesną formę obiektu, do podręcznika rzeźbienia w drewnie, dla dluta.pl. Samochód spełnia moje wyobrażenie, wobec oczekiwań, co do tego zagadnienia. Na warsztat wziąłem samochód klasyczny ale nie stary i w programie Blender podjąłem moją interpretację kultowego BMW. Jako, że Blender jest programem którego dopiero się uczę to pierwsze próby z materiałami czy tak zwanym światem, podjąłem na opracowywanym modelu (co prezentuję poniżej). A przy wsparciu wokalnym mojego syna powstała moja pierwsza prosta animacja.pierwszy wpis

Pierwszy wpis jest wstępem do tematu trójwymiarowej grafiki i animacji w programie Blender. Jednocześnie temat programu Blender stał się zapalnikiem do prowadzenia niniejszych zapisków. Pierwsze projekty trójwymiarowej grafiki podjąłem przy okazji współpracy z firmą dluta.pl. Dla firmy dluta.pl projektuję podręczniki nauki snycerstwa do których również tworzę rzeźby. To jak będą funkcjonować moje pomysły w postaci przestrzennej bryły postanowiłem sprawdzić w programie do grafiki trójwymiarowej.

Poniżej obraz okładki pierwszego podręcznika, zrzut ekranu programu Blender i fotografia zrealizowanej koncepcji.