Zdjęcie na okładcePrzy współpracy z redaktorem naczelnym dwumiesięcznika literackiego „Topos” Krzysztofem Kuczkowskim, realizowałem projekty w ramach fotografii na okładkę. Przy czym, o ile do pierwszej z prezentowanych okładek, zdjęcie zostało dobrane z wcześniej istniejących, to do książki „Czterdzieści jeden. Wiersze. Glosy” fotografia została zaprojektowana na potrzeby tego tytułu.