ludzik z kamieniaOto próbna ilustracja niezrealizowanego projektu. Jest to projekt zilustrowania interpretacji kaszubskich legend. Plan projektu to realizacja publikacji opartej na ilustracjach do których ma być implementowany tekst w języku kaszubskim. Oprócz wydania drukowanego zakładałem również pracę nad animacją oraz interaktywną aplikacją. Opowieść to legenda ziemi kaszubskiej. Zdecydowałem ją opowiedzieć, tą właśnie ziemią. Inscenizacja tła rozgrywających się historii to omszałe pnie i kamienie, a reprezentacje bohaterów to kamyki i korzenie. Aspekt inscenizacji również kształtuje narrację, gdzie z charakteru prezentowanych obiektów wynikają treści fabularne, na przykład twardości kamiennych ludzików. Zamysł jest taki aby może sprowokować czytelnika do zwrócenia uwagi na drobne elementy ziemi której legenda dotyczy, na te pospolite elementy, acz tworzące wzniosłą opowieść. Zakładam też aspekt globalny projektu. bo nawet kiedy jest on realizowany na ziemi kaszubskiej to omszałe pnie i kamienie bywają wszędzie, a co za tym idzie morały opowieści można odnieść do kultur innych regionów.