astronauta konceptPobudką powstania tego materiału było zwrócenie uwagi na powagę poczynań mojego syna, a sam film ma oddać, to czym mogą być wyobrażenia rodzica. Od strony technicznej, ideą realizacji jest robienie tego, co mogę, tym co posiadam, tam gdzie jestem. Trzech programów użyłem do poskładania całości. Blender posłużył do stworzenia trzonu, Adobe Premiere Elements do montażu, przy czym dźwięk obrabiałem i składałem programem Soundbooth. Nagrania to odgłosy akcesoriów gospodarstwa domowego. Projekt ten jest jednym z poligonów mojej nauki programu Blender. W obecnym stanie jest on w fazie realizacji, stąd koncept w tytule. W planie mam rozbudowę modelu rakiety, oraz wprowadzenie dymu i płomieni silników.